Cito toetsen

 

Er zijn Cito toetsen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Aan de hand van scores worden niveaus bepaald. Op het rapport worden ook de behaalde scores op de toetsen vermeld d.m.v. de Romeinse cijfers I t/m V.

 

De verklaring is dan als volgt:

I = goed

II = ruim voldoende

III = voldoende

IV = zwak

V = onvoldoende

 

In het geval van een IV of V score is er altijd sprake van een leerachterstand; ook in het geval van een III score kan er van een leerachterstand sprake zijn.

De groepsleerkracht zal u tijdens een rapportbespreking vertellen hoeveel maanden de leerachterstand op dat moment bedraagt.

 

De scores worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we de vorderingen en de ontwikkeling van elk kind volgen. Methodegebonden toetsen worden met een B (beheerst), GB (gedeeltelijk beheerst) en NB (niet beheerst) beoordeeld.

B        = 80-100% van de stof wordt beheerst.

GB      = 60-79% van de stof wordt beheerst.

NB      = 0-59 % van de stof wordt beheerst.

 

Aan de hand van de resultaten kan worden bepaald of een kind in aanmerking komt voor extra hulp.

 

cito

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.