Het team 
                     
Op onze school werken de volgende leerkrachten:
 
Erika Glazenborg: leerkracht van groep 1/2 op maandag, dinsdag ,woensdag en vrijdagochtend
Lita Bruining: leerkracht van groep 3/4 op maandag ,dinsdag en vrijdagochtend en groep1/2 op donderdag
Ina Molenkamp: leerkracht van groep 3 /4 op woensdag en donderdag.
Aldi Bouwmeester: leerkracht van groep 4/5 op dinsdag t/m vrijdag
Marlou van Schoffelen: leerkracht van groep 4/5 op maandag en groep 6/7 op donderdag en vrijdag
Monique Drenth: leerkracht van groep 6/7 op maandag ,dinsdag en woensdag
Ester van der Schans: pluspooler in het cluster
Mirella Veldkamp: leerkracht van groep 8 op maandag, dinsdag en woensdag
Ina Greving: leerkracht van groep 8 op donderdag en vrijdag
 
Daarnaast werken de volgende personen op de Eexterbasisschool:
 
Pieky Jansen: clusterdirecteur
Ina Gils: schoolcoördinator
Olga Leeuwerik: intern begeleider
Alies Visser: vakleerkracht gym
Rodger Knez: vakleerkracht GVO
Meredith de Vries: vakleerkracht HVO
Bert Groote: conciërge
 
Binnen ons cluster van vier scholen hebben we de beschikking over twee PLUS-poolers, Agnes Zuiderveen en Esther Dijkman. Deze PLUS-poolers worden als eerste ingezet bij vervanging binnen ons cluster. Daarnaast doen ze andere werkzaamheden op de scholen, Esther op de Waterlelie en Agnes op de Eexterbasisschool.
 
 
 
                                                                    Wij staan voor:

 

Professionaliteit

                Openheid

Verantwoordelijkheid

 

                              Betrokkenheid

          Respect

Saamhorigheid

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.