De intern begeleider
 
Op onze school is een intern begeleider aanwezig. Zij heeft anderhalve dag per week om haar werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn:
 
  • BeleidstakenHieronder vallen bijvoorbeeld alle taken ten opzichte van de zorg, zoals het opstellen en bewaken van het zorgprofiel en het bewaken van de resultaten van en de processen in de zorgverbreding.
  • Taken met betrekking tot vernieuwing en kennisverzamelingHierbij valt te denken aan het opbouwen en onderhouden van de expertise op school m.b.t. de zorg en het opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk zoals intern begeleiders van andere scholen, WSNS, SBO scholen, Cedin, externe deskundigen, opleidings- en nascholingsinstituten.
  • Taken met betrekking tot coördinatie en beheerWe denken daarbij aan coördinatie van het leerlingvolgsysteem, de coördinatie van leerlingbesprekingen, maar ook het beheer van de leerling dossiers en het beheer van de orthotheek.
  • CoachingsgesprekkenDe intern begeleider houdt zich onder meer bezig met het opzetten en begeleiden van groeps- en leerlingbesprekingen, het uitvoeren van observaties en onderzoeken, feedback- en adviesgesprekken.
  • RegeltakenHieronder verstaan we bijvoorbeeld het houden van intakegesprekken, het opstellen van roosters en gesprekken met leerlingen.
 
Dit is slechts een summiere opsomming van de taken van de intern begeleider. Meer informatie is te vinden in het Schoolplan en het Schoolondersteuningsprofiel van onze school.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.