De Zorg
 
Op onze school wordt gewerkt met de 1-Zorgroute. Dit betekent dat de hulp zoveel mogelijk gerealiseerd wordt binnen de groep. We werken handelingsgericht en het uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de leerling. Extra ondersteuning wordt zowel geboden aan leerlingen die onder de norm presteren als aan leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. Voor uitleg zie de zorg.
 
De intern begeleider
 
Op onze school is een intern begeleider aanwezig. Zij heeft twee dagen per week om haar werkzaamheden uit te voeren op de Eexterbasisschool en daarnaast twee dagen per week op obs Jaarfke. Welke werkzaamheden? Zie de intern begeleider
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.