Op school liggen ter inzage:

 

  • Het schoolplan
  • De schoolgids
  • Het schooljaarplan
  • Het formatieplan
  • Het schoolondersteuningsprofiel
  • De klachtenregeling basisonderwijs
  • Het ARBO beleidsplan
  • De statuten van de medezeggenschapsraad
  • Het huishoudelijk reglement van de ouderraad

Een aantal gidsen en de nieuwsbrief zijn op de site te downloaden.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.