Ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. In de ouderraad hebben 9 personen zitting. De activiteiten van de ouderraad liggen voornamelijk op het gebied van feestelijkheden en het houden van (financiële) acties t.b.v. de school. Elk jaar wordt er een zakelijke ouderavond gehouden. Eén derde deel van de leden treedt dan af. Ouders kunnen zich kandidaat stellen. Ook is er een feestelijke ouderavond. De leerlingen van groep 8 treden dan op in een musical.

Medezeggenschapsraad

Ook is er een medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting. De schoolleider heeft een adviserende functie. De taken (rechtspositie, personeelsbeleid, etc.)  van de M.R. zijn veelomvattend en staan te lezen in het reglement van de raad. De zittingsduur in de M.R. is twee jaar.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.