Leren
 
Uiteraard is ook het leren bij ons een belangrijk uitgangspunt. De vakken taal lezen, rekenen en schrijven vormen dan ook de kern van ons onderwijs. Wij werken steeds aan kwaliteitsverbetering door middel van:
  • werken met goede methoden;
  • goed personeel door middel van jaarlijkse nascholingscursussen;
  • nieuwe ontwikkelingen nauwlettend volgen;
  • resultaten van de leerlingen goed volgen;
  • werken met een jaargroepen systeem met veel ruimte voor het werken op eigen niveau van de leerlingen;
 
Kinderen die behoefte hebben aan extra aandacht worden zoveel mogelijk door de eigen groepsleerkracht bijgestaan. Daarnaast is er een Interne begeleider op school die, na overleg met de groepsleerkracht, specifieke hulp aan leerlingen geeft. (zie zorgprofiel)
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.