Doelen

Iedere basisschool moet voldoen aan de beleidsdoelen, de zogenaamde referentiekaders, die door de overheid zijn opgesteld. Daarnaast vinden wij onderstaande doelen belangrijk, namelijk dat kinderen:

  • leren zelf te ontdekken;
  • ook leren van fouten;
  • zelf verantwoordelijkheid leren dragen;
  • zelfstandig leren werken en denken;
  • respect leren hebben voor anderen en voor de wereld om hen heen;

 

 

En het team vindt belangrijk dat:

  • kinderen veiligheid geboden wordt;
  • kinderen weerbaar worden gemaakt;
  • kinderen creatief leren omgaan met de eigen mogelijkheden en met de  eigen beperkingen;
  • we het eigen van ieder kind respecteren en zijn gevoelsleven;
  • eigenwaarde en zelfvertrouwen beschermen.                  

 

Onze school is een plaats waar verschillende opvattingen en levenswijzen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect.

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.