Groep 7

Algemeen

De kinderen van groep 7 zitten samen met groep 6 in een combigroep. Op maandag, dinsdag en woensdag krijgen ze les van juf Monique en op donderdag en vrijdag van juf Marlou.

Het leren in groep 7

Gedurende de week worden de volgende vakken dagelijks aangeboden: lezen, rekenen, taal en spelling. Daarnaast staat ook begrijpend lezen een aantal keren per week op het programma. Het vak Engels wordt één keer per week aangeboden en na iedere Unit getoetst. De zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek worden één keer per week aangeboden, evenals verkeer. Wij werken volgens het IGDI-model en daarbij is aandacht voor zowel niveau- als tempoverschillen. Er zijn voldoende aanvullende opdrachten die de snellere leerlingen kunnen maken/doen. Ook bieden wij opdrachten waardoor de leerlingen uitgedaagd worden. Leerlingen die extra uitleg of oefening nodig hebben krijgen die aan de instructietafel. De agenda wordt dit jaar voor het eerst voorzichtig in de klas gebruikt, om het plannen van de leerlingen  te stimuleren. Ook ouders hebben zo meer inzicht in het huiswerk en de toetsen van hun kind.

 

Natuurlijk is er ook tijd voor het ontwikkelen van andere kwaliteiten. De kinderen krijgen twee keer per week les in gymnastiek en op vrijdagmiddag worden de creatieve talenten aangeboord tijdens tekenen of handvaardigheid.

 

Op donderdagmiddag is er aandacht voor sociaal-emotionele vorming. Hierbij komen onder andere normen en waarden, gevoelens en weerbaarheid aan bod. Soms zijn het praatlessen, maar vaak worden deze lessen in spelvorm aangeboden. Kortom, leuk en leerzaam.

 

Dat zijn ook de excursies en gastlessen die geregeld op de agenda staan. We volgen een aantal keren per jaar zogenaamde ‘kindercolleges’, georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Noord. De onderwerpen zijn divers, bijvoorbeeld een college over de werking van het brein tot een gastles van André Kuipers. Ook brengen we een bezoek aan een voorstelling in De Klinker, gaan we de natuur in en nodigen we gastsprekers uit.

 

Eens per jaar werken we een aantal weken aan een project waarbij diverse disciplines en vaardigheden geïntegreerd worden. Die monden uit in producten die bezichtigd kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.