Groep 6
Algemeen
  
Groep 6 zit dit schooljaar in een combinatiegroep 6/7. De kinderen krijgen op maandag,dinsdag en woensdag les van juf Monique en op donderdag en vrijdag van juf Marlou.
 
 Het leren in groep 6
Er wordt voortgegaan op hetgeen in groep 5 door de kinderen is geleerd.
Het dagelijks programma in de klas is:
 
’s Morgens:
 • Taal
 • Rekenen
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Lezen
 •  
’s Middags:
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Verkeer
 • Biologie/ techniek
 • Sociale- emotionele competenties

Op vrijdagmiddag wordt tijd besteed aan beeldende vorming, drama, dans en muziek. Verder krijgen zij twee keer in de week gymnastiek.
 
De leerlingen krijgen een weektaak waarop staat wat er die week te gebeuren staat. Toetsen worden op het bord geschreven en kunnen worden overgenomen op de kopieën die geleerd moeten worden of in een agenda. We proberen er voor te zorgen dat de kinderen niet meerdere toetsen in 1 week hoeven te leren. Ook geven we geen toetsen op voor de maandag na een vakantie.
 
We werken volgens het directe instructie model. Dit houdt in het kort in dat kinderen, die al snel zelfstandig aan het werk kunnen, hier ook de mogelijkheid toe krijgen en dat kinderen die meer instructie nodig hebben, deze ook aangeboden krijgen. Voor kinderen die daarna nog extra instructie nodig hebben, is de instructietafel. Hier kan de leerkracht samen met een groepje kinderen de leerstof nog eens doornemen, op een andere manier aanbieden of extra hulpmateriaal gebruiken.
 
We leren de kinderen rustig en gestructureerd te werken en zorg te dragen voor hun gemaakte werk. Het werk ziet er dus netjes en verzorgd uit, de kinderen controleren of alles gemaakt is en kijken het werk zelf na (dit wordt altijd gecontroleerd door de leerkracht). Zaakvakken worden meestal gezamenlijk met de hele groep nagekeken.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.