Groep 5
Algemeen
Groep 5 zit dit schooljaar in een combinatiegroep 4/5. De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag ,donderdag en vrijdag les van juf Aldi. Op maandag krijgen ze les van juf Marlou.
 
Het leren in groep 5
Er wordt voortgegaan op hetgeen in groep 4 door de kinderen is geleerd.
Het dagelijks programma in de klas is:
  • Elke dag taal en/of spelling
  • Rekenen ( Wereld in getallen)
  • Lezen: zowel Estafettelezen als Nieuwsbegrip XL, technisch lezen en stillezen.
 
Verspreid door de week krijgen ze Schrijven (pennenstreken), Geschiedenis (Speurtocht), Natuniek (Biologie en techniek in één), Aardrijkskunde (De Blauwe Planeet), Kinderen en…hun sociale talenten (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling).
Verder krijgen zij twee keer in de week gymnastiek, 1 keer per week van de eigen leerkracht en 1 keer per week van een vakleerkracht, Alies Visser. Gymschoenen en gymkleding zijn verplicht. 
Voor verdere uitleg over de benoemde methoden, zie gebruikte methoden.
Op vrijdagmiddag gaan de kinderen van groep 5 naar school. Het laatste uur van de week op vrijdagmiddag hebben de kinderen creatieve vakken  zoals: handvaardigheid, tekenen, dans, drama of muziek.
 
Spreekbeurt
Elk kind houdt een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp (in overleg met de juf). Voor de voorbereiding van de spreekbeurt krijgt het kind een lijst mee, waar de punten op staan die aan bod moeten komen.
 
Sinterklaas
In groep 5 gaan de kinderen voor het eerst lootjes trekken. Wilt u uw kind hier tijdig op voorbereiden?
 
 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.