Groep 4
 
Algemeen
Groep 4 zit dit schooljaar in de combinatiegroep 3/4 en 4/5. Groep 4/5 krijgt op dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag les van juf Aldi en op maandag van juf Marlou. Groep 3/4 krijgt op maandag, dinsdag en vrijdag les van juf Lita en op woensdag en donderdag van juf Ina.
 
Het leren in groep 4
In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden taal, spelling, lezen, schrijven en rekenen.
 
De methode Taal in beeld2 bestaat uit 8 blokken. Aan bod komen zaken als spreek- en luisteroefeningen, woordenschat, taalbeschouwing en schrijven.
Tevens wordt er gewerkt aan het foutloos schrijven van woorden. Er wordt gewerkt volgens het principe: klankwoorden, regelwoorden en onthoudwoorden. De methode bestaat uit 8 blokken.
 
Voor het lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Het doel is dat kinderen woorden en teksten correct en in een vlot tempo kunnen lezen.
Halverwege groep 4 moeten de kinderen teksten kunnen lezen op M4 niveau en aan het eind van groep 4 op E4 niveau. Naast Estafette maken we ook gebruik van NieuwsbegripXL. Dit is een methode voor begrijpend lezen waar actuele teksten centraal staan.
 
 
Voor het schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. De kinderen leren het schrijven van hoofdletters.
 
Door middel van de methode Wereld in getallen leren de kinderen rekenen.
Zie voor uitleg van de verschillende methoden.
 
Overige vakken
  • Natuur en techniek
  • Verkeer
  • Wereldoriëntatie
  • Handvaardigheid en tekenen
  • Muziek, dans, drama
  • Bewegingsonderwijs
  • Sociaal-emotionele vorming

Daarnaast zijn er een aantal thema’s die jaarlijks terugkomen, zoals: de kinderboekenweek, excursies en projectweken.
 
Toetsen
De ontwikkeling van de kinderen wordt o.a. gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. Zie hiervoor overige weetjes.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.