Ontwikkelingsmateriaal
en methoden kleutergroepen

 

Taal en lezen

Voor de kleuters is het heel belangrijk de woordenschat te vergroten. Het accent ligt op de mondelinge taal en de taalvaardigheden te ontwikkelen. Er wordt veel en vaak gewerkt met boeken. TIP: leest u thuis ook vaak voor en bekijk prentenboeken samen met uw kind. Uw kleuter kan dan aan de hand van de plaatjes het verhaal zelf vertellen.

 

De zintuiglijke waarneming wordt geoefend d.m.v. ontwikkelingsmateriaal. Voor de oudere kinderen wordt er voorbereid, om later tot lezen te komen. De ontwikkelingslijnen zijn:

 

  • ·Taalbewust zijn

De mondelinge taal wordt gestimuleerd. De woordenboom in de klas wordt gebruikt om de (actieve) woordenschat te vergroten. Relaties leggen en verbanden kunnen zien.

 

  • ·Automatiseren

Het onthouden van o.a. dagen v.d. week en versjes enz.

 

  • ·Fonologische vaardigheden

Ze leren dat een zin uit woorden bestaat, een woord uit letterstukjes. Maar ook het inzicht krijgen in klankstructuur, rijmen, auditieve oefeningen.

 

  • ·Fonemisch bewustzijn

Ze leren klanken en letters te onderscheiden, het plakken van letters tot een woord (synthese) en het woord loskoppelen in klanken/letters (analyse).

 

  • ·Geletterdheid en gecijferdheid

De kleuter in groep 2 krijgt interesse in schrijven en lezen. Er wordt gebruik gemaakt van de Lettermuur en de cijfermuur. In de letterzak wordt iedere keer een nieuwe letter aangeboden. De kinderen nemen dan iets mee voor in de letterzak. Bijv. s: sok, spekje, soep, chips. Waar begint het mee? Wat hoor je vooraan?

 

Er is ook ruimte voor verschillen in niveau. Verrijking en verdieping is mogelijk o.a. in de taalleeshoek of schrijf- of stempelhoek: woordenschatontwikkeling.

 

Sommige kleuters leren zichzelf lezen in groep 2. Er worden dan ook leesboeken uit groep 3 gehaald voor in de leeshoek. Voor de najaarskinderen bieden we de mogelijkheid om al te werken met de methode Veilig Leren Lezen in een langzaam tempo, de leesmethode voor het aanvankelijk lezen in groep 3. Ook de andere kleuters gaan aan het eind van groep 2 aan de slag met VLL kern 1 uit deze methode. Vanaf april zullen leerlingen uit groep 3 de ‘samen- leesboeken voor kleuters’ gaan lezen met groep 2. Aan het einde van groep 2 moet een oudste kleuter 15 klanken/letters kennen!

 

Verwerkingsactiviteiten op de leergebieden

 

Rekenen

Ordenen, sorteren en begrippen als van groot/klein, veel/weinig, meer/minder oefenen. Maar ook plaatsbepalende begrippen als vooraan, achteraan, eerste, middelste, laatste. Tellen en het vergroten van het getal- en hoeveelheidbesef. Tellen en het omgaan met begrippen (erbij en eraf) en cijfers herkennen en benoemen; de getallenlijn van 1 t/m 20. Methode: Wereld in Getallen.

 

Motoriek

Er is veel aandacht voor het verfijnen van de motoriek= pincetgreep. Let er vooral op of uw kind het potlood goed vast houdt. Een goede links- rechtsoriëntatie en oog- handcoördinatie zijn nodig om te kunnen leren schrijven en lezen.

 

Bewegingsonderwijs

Grove motoriek, lichaamsbeheersing: kleutergym, spellessen, groot materiaal komen aan bod. Het aan- en uitkleden gebeurt in de klas. Hierbij stimuleren we de kleuters om dit zoveel mogelijk zelf te doen. Bij goed weer gaan we naar buiten.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor de jongste kleuters ligt het accent vooral op:

  • ·Je veilig voelen
  • ·Zelfvertrouwen
  • ·Weerbaarheid
  • ·Je durven uiten
  • ·Betrokkenheid

 

Later wordt er meer gericht op het leren samenwerken en de zelfredzaamheid vergroten. Kinderen leren gevoelens bij zichzelf en bij elkaar te herkennen en te benoemen. Er wordt gestimuleerd dit te uiten. Deze vaardigheid wordt geoefend. Methode ‘Kinderen en hun sociale talenten.’

 

Muzikale vorming

We leren liedjes, vaak passend bij het thema. Er worden spelletjes gedaan zoals, gehoorspelletjes, klapritmes, op de maat tikken, maar ook bewegen op de muziek. Harde of zachte muziek, hoog of laag enz. Er wordt veel met instrumenten gewerkt. Methode ‘Moet je doen.’

 

Auditieve taalmethode

‘Wat zeg je?’ ‘Ik ben Bas’ en het computerprogramma.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.